Házirend

Házirendünkben foglaltak a Victory Fitness Club területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybe vevô minden vendégre kötele- zô érvényûek. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend elfogadását is jelentik.

Általános szabályok

 • Belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel lehet. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor elôre meg kell fizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következô bérletre.
 • Belépéskor minden vendégünk köteles regisztrálni a recepción, melyben elfogadja a VF Club házirendjét.
 • A VF Club szolgáltatásait igénybe vevô vendégekrôl fényképes számítógépes adatnyilvántartást vezetünk. A szükséges adatok közlésének visszautasítása esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására. A vendégek adatait csak saját nyilvántartáshoz hasz-náljuk, harmadik félnek nem adjuk ki.
 • A klubtagsági kártyának egy egyszeri díja van. A klubtagsági kártyák kizárólag a kártyán feltüntetett klubra érvényesek. A tagsági kártyaotthon felejtése esetén belépés pótdíj ellenében történhet.A tagsági kártyával kizárólag az a személy léphet be, akinek a nevére regisztrálvalett (e szabály megsértése azonnali bérletmegvonással és kizárással jár)
 • A VF Club területét rendben és tisztán tartjuk, kérjük Ti is ügyeljetek a tisztaságra.
 • A fenyképes és videó anyagokat, melyen akár klubtag is szerepelhet a Victory fitness marketing célokra felhasználhatja.
 • A VF Club területén tilos:- a dohányzás és alkohol fogyasztása,
  • –  az olyan tevékenység, amely a VF Club szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  • –  minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység,
  • –  drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés,
  • –  állat bevitele,
  • –  az üzemeltetô engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda-anyagok (reklámtáblák, megállító táblák, falraga-szok és szórólapok) elhelyezése,
  • –  hang- és képanyag készítése, termékek értékesítése, ügynöki tevékenység.
 • Az edzôtermet 16 éven aluliak felnôtt felügyelete mellett használhatják! 12 éven aluli gyermek nem tartókodhat az edzôterem területén! • Az edzôteremben található eszközök (futópad, eliptikus tréner, csigás gépek, kézi sőlyzók, fekpadok, szauna, szolárium stb.) nem rendeltetés szerû használatból eredő sérüléseinek/rongálódásainak javításának vagy pótlásának megfizetését minden esetben azazt elôidézô személyt terheli!

  Nyitva tartás
  • Hétfő – Péntek: 06:00-22:00
  • Szombat – Vasárnap: 08:00-20:00
  • Ünnepnapokon: az előre meghirdetett szerint
  Kérjük a termet – a zárási idôpontokra tekintettel – legkésôbb a zárás idôpontjában hagyjátok el.

  Szauna nyitvatartás
  •Hétfő-Péntek: 07:00-09:30 és 17:30-21:30
  •Szombat-Vasárnap: 08:30-10:30 és 16:30-18:30

  Fitness terem használata
 • A VF Club sport helyiségeibe a sporttevékenységnek megfelelô ruházatban lehet belépni és edzeni. A Ti érdeketekben csak zárt, tiszta sportcipőben tudtok edzeni. Kérjük az utcai cipôt, papucsot, szandált hagyjátok az öltözôszekrényben.
 • A gépeket minden vendégünk rendeltetésnek megfelelôen, saját felelősségére használhatja, 16 éven aluli személy csak edzôi felügyelettel vagy külön engedéllyel tartózkodhat.
 • A gépeket használat után kérjük állítsátok vissza alaphelyzetbe, az eszközöket, súlyokat használat után tegyétek vissza a helyükre.
 • A törölközô használatát saját és mások érdekében higiéniai okokból fokozottan ajánljuk. Amennyiben a saját törölközôt otthon hagytátok,a recepción tudtok bérelni.

  Aerobic terem használata
 • Az óra megkezdése elôtt az órajegyet kérjük az edzônek adjátok át.
 • Az aerobic órán kérjük megfelelô sport öltözetben vegyetek részt.
 • A csoportos órákra elôzetesen interneten vagy telefonon, érvényes bérlet birtokában lehet helyet foglalni a megadott weboldalon.Az órára elôre be nem regisztrált vendégek a még szabad helyekre állhatnak be.

  Öltöző használat
 • A VF Club öltözôszekrényei a belépés meggyorsítása érdekében lakatrendszerrel mûködnek. Lakatot kedvező áron a recepción tudtok vásárolni vagy bérelni a kihelyezett árlista szerint.
 • Kérjük távozáskor a szekrényrôl a lakatot távolítsátok el, hogy más is tudja használni. A szekrény a VF Club tulajdona, így TILOS a szekrényt kisajátítani, több napig lakattal zárva tartani.
 • A VF Club jogosult zárás után a szekrényeket ellenôrizni, a lezárt szekrényeket kinyitni.
 • Az öltözôben és az öltözôszekrényben hagyott tárgyakért felelôsséget nem vállalunk. Az értéktárgyaitokat az értékmegôrzôben tudjátokdíjmentesen elhelyezni.
 • Az öltözô- és zuhanytérben, valamint a szauna elôtérben papucs használata ajánlott.

  Szauna használat
 • A szaunát az általános szaunázási szabályok szerint, saját felelôsségetekre használjátok.
 • A szaunákat – higiéniai okokból – megfelelő öltözetben és törölközôvel vegyétek igénybe. Papucsban kérjük ne lépjetek be.
 • A szaunában illóolajat kérjük mértékkel használjatok, a bent tartózkodók hozzájárulásával.
 • A szauna kályhát locsolni szigorúan tilos.

  Záró rendelkezés

  Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltetô figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltetô jogosult a vendéget távozásra szólítani, illetve tagjai sorából kizárni. A házirendet üzemeltetô saját belátása szerint módosíthatja, kiegészítheti.